การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

หน้าแรก   |   ลงทะเบียน   |   เข้าสู่ระบบ

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่แข่งขัน รายการแข่งขัน จำนวนที่รับ รายละเอียด ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0
/ 8
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0
/ 8
คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์
0
/ 8