การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

หน้าแรก   |   ลงทะเบียน   |   เข้าสู่ระบบ

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่แข่งขัน รายการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบการแข่งขัน จำนวนที่รับ รายละเอียด ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจเกษตร อ.นริศรา วิชิต/นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ
6
/ 20
ห้อง C305/คณะครุศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สุภัทรา คำหม่อง
10
/ 20
ห้อง C303/คณะครุศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาพืชศาสตร์ อ.ดร. สายบัว เข็มเพ็ชร
16
/ 20
ห้อง C304/คณะครุศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ
13
/ 20
ห้อง C307/คณะครุศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาสัตวศาสตร์ ผศ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
13
/ 20
โรงจอดยานพาหนะ/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันทักษะการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง อ.ดร.จีรภา ง่วนหอม
16
/ 20
โรงอาหาร/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันทักษะการคัดแยกเพศปลา อ.วชิรนนท์ แก้วตาปี
13
/ 20
โรงอาหาร/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันทักษะการบรรจุถุงปลา อ.วชิรนนท์ แก้วตาปี
14
/ 20
หน้าสำนักงานคณบดี/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันทักษะการรีดนมวัว ผศ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
10
/ 20
โรงจอดยานพาหนะ/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันทักษะการเข้าด้ามจอบ อ.ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ
13
/ 20
โรงจอดยานพาหนะ/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันทักษะขยายพันธุ์พืช อ.ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร
15
/ 20
ลานหน้าตึกเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพการจัดสวนถาด อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์
11
/ 20
ลานห้อง รญ./คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันทักษะสอดปืนผสมเทียมโค อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
9
/ 20
สนามบาสเกตบอล/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันทักษะสะบัดแส้ (ประเภทชาย) อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
11
/ 20
สนามบาสเกตบอล/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันทักษะสะบัดแส้ (ประเภทหญิง) อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
5
/ 20
Smart Class Room/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันทักษะเกษตรอัจฉริยะ อ.ดร.พันธ์ลพ สินธุยา
8
/ 10
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ การแข่งขันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.อภิรดา พรปัณณวิชญ์
10
/ 20
ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
9
/ 20
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
15
/ 20
ศูนย์การเรียนรู้ฯ/คณะเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งทักษะการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส อ.อภิรดา พรปัณณวิชญ์
15
/ 20
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ นวัตกรรมดานเทคโนโลยีด้านการเกษตร อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต
4
/ 20